centrum handlowe, narożnik

centrum handlowe, lotnicze

ulica Chłodna w Warszawie, rewitalizacja

centrum handlowe, wejście

centrum handlowe, wejście

ch wnętrze

schematy funkcjonalne